Επισκευή Εργαλείων

Η Tools-Service πραγματοποιεί επισκευές, συντήρηση και προμήθεια ΓΝΗΣΙΩΝ ανταλλακτικών και εργαλείων των κάτωθι κατασκευαστών:

Συντηρήσεις Εργαλείων

Όπως προτείνεται και από τους κατασκευαστές, όλα τα εργαλεία, μετά από ορισμένο χρόνο λειτουργίας, πρέπει να συντηρούνται. Ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες των κατασκευαστών και χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα kit συντήρησης, η Tools-Service συντελεί στη, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εργαλείων.

Η μακρόχρονη εμπειρία, μας δίνει τη δυνατότητα να σας προτείνουμε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη περίσταση!

maintenance_bg.jpg

Τι είναι «συντήρηση εργαλείου»;

Ως συντήρηση εργαλείου νοούνται όλες οι τεχνικές και διαχειριστικές δράσεις κατά τη διάρκεια ζωής ενός εργαλείου για τη διατήρηση ή την αποκατάστασή του σε κατάσταση τέτοια που να του επιτρέπει να εκτελεί την απαιτούμενη λειτουργία, παρέχοντάς του παράλληλα προστασία από βλάβες ή φθορές.

Στις δραστηριότητες συντήρησης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • επιθεώρηση,
  • δοκιμή,
  • μέτρηση,
  • ρύθμιση,
  • επισκευή,
  • ανίχνευση σφαλμάτων,
  • αντικατάσταση εξαρτημάτων,
  • τεχνικός έλεγχος.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι συντήρησης:

  • προληπτική συντήρηση: εκτελείται προκειμένου να παραμείνει ένα εργαλείο λειτουργικό και συνήθως σχεδιάζεται και προγραμματίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
  • διορθωτική συντήρηση: επισκευή ενός εργαλείου μετά από ξαφνική βλάβη ή διακοπή λειτουργίας, ώστε να λειτουργήσει εκ νέου. Πρόκειται για μη προγραμματισμένη, απρόβλεπτη εργασία, η οποία συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερους κινδύνους και πηγές κινδύνου από ό,τι η προληπτική συντήρηση

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 365
Χαλάνδρι, Αθήνα 15231

Τηλ: (+30) 210 65 47 790
Fax: (+30) 210 65 61 068

Email:info@tools-service.gr
URL: tools-service.gr

mak trans 
Ξύλα για τζάκι & για σόμπα - καυσοξυλα φτηνά & στεγνά - Σε σάκους & σε παλέτα με γερανό! Παράδοση στα νησιά.
Ελ. Κωνσταντίνου Αθανάτου 93 Άνω Γλυφάδα, Αττική 16562

Τηλ: (+30) 6932 336 128
Κιν: (+30) 6932 336 128
Email: pavloskaskalidis@gmail.com
Ulr:

Βρειτέ μας στο χάρτη.

Τρόποι πληρωμής: Μετρητά, Πιστοτική ή Χρεωστική Κάρτα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ: άπο 75€/m3